Türk Eğitim Sen YETKİLİ Sendikadır

BÜTÜN ÜYELERİMİZE VE YÖNETİCİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

 

4688 SAYILI KAMU GÖREVİLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
Madde 29 – Toplu görüşmenin tarafları, kamu işverenleri adına Kamu İşveren Kurulu, kamu görevlileri adına her hizmet kolunda kurulu yetkili kamu görevlileri sendikaları ile bunların bağlı bulundukları konfederasyonlardır.


Yetki
Madde 30- (Değişik: 24/6/2004-5198/5 md.)
Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır.
b ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.
.
NOT: Kamuoyuna ve üyelere yanlış bilgi vermenin kimseye ne şeref nede üye kazandırmayacağının bilincinde olarak, kamuoyuna ve üyelerimize rakamsal dökümleri verdik. Bu rakamlar Çalışma Bakanlığı verileriyle ancak 100-200 kişi fark edebilir.
Yanlış bilgi vererek insanları kandırdığında, şerefi dahil, kaybedecek bir şeyi olmayanların, insanları yanıltma, kandırma girişimlerini bütün kamuoyunun vicdanına ve takdirine bırakıyoruz.

Tags:,

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir