Sen Öğretmenim…!!!

Sen, Öğretmenim!!!…
Doğusunda; Türkiyemden habersiz, batısında Türklüğünden habersiz %99u Müslüman olan vatanımda, %100 batılı kimliğiyle yaşayan vatan evlatlarına, dinimizi, dilimizi, sevgiyi, barışı, dostluğu, kardeşliği öğretmeye, ölüm uykusundaki bu milleti uyandırmaya mecbursun!!!…

Sen Öğretmenim !!!…
Vatanımda iş sahibi olan, mülk sahibi olan, her türlü hak sahibi olan, devletin bütün imkanlarından her vatandaş kadar yararlanabilen fakat başlangıcında bitmiş bir düşüncenin devamı için farklı bir ırka mensup olduğunu söyleyerek, vatanına, dinine ihanet edip, ‘Min-el iman, Hükm-ül vatan’ sözlerine bir tepki verir gibi hareket eden ve bunların adına özgürlük, emek mücadelesi diyenlere, yüce dinimin ilk emrini ifa ederek, gereken dersi vermelisin.

Sen Öğretmenim!!!…
Dininin emirlerini yerine getirmek için kapanan, insanca yaşamayı, dininin gerektirdiği hayatı yaşamak isteyen, kızlarımızın başörtüsüne saldırmayı bir görev bilenlere ve bunları yaparken bir araba lastiği reklamında kızlarımızı bir şehvet unsuru olarak milletime sunup, buna ‘Kadın Hakları’ diyenlere haddini bildirmek zorundasın!!!

Sen Öğretmenim!!!…
Dün Avrupa’ya ilmi, bilimi öğretirken, ne yazık ki bugün bizim o çağlarda onlara verdiklerimizi, bizlere bu çağda veren, ahlaki yönden çökmüş, bütün toplumsal bağlarını koparmış batıyı, çağdaş diye gösterenlere, gerçek ilericilik ve gerçek çağdaşlığın, 1400 sene önce geldiğini göstermelisin!!!

Sen Öğretmenim!!!…
Töresini, adetlerini, kendi kendini unutanlara, Müslüman olduğunu camilerde, Türk olduğunu futbol turnuvalarında hatırlayanlara, bu dinin Allah (c.c.) katında tek din olduğunu ve bu milletin ilahi kelamla övüldüğünü hatırlatmak zorundasın!!!

Sen Öğretmenim!!!…
Rengini verilen şehit kanlarından alan, hilali ile Allah’ı (c.c) , yıldızı ile Hz. Muhammed (s.a.v.) anlatan bayrağımızı, bir bez parçası olarak görenlere, yerlere atmaya cüret edenlere, bu cüretkar davranışa karşı sessizliğini bozmayan, Türk milletinin oylarıyla, Türk devletinin imkanlarıyla bizleri yönetme şerefine erişenlere, Türklüğünü göstermelisin!!!

Sen Öğretmenim!!!…
Fani dünyaya gelmeden önce, baki alemde yaratanına söz verip bu alemde ‘inandık demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar’ ilahi kelamına muhatap olanlara, ‘zalimlere merhamet, mazlumlara zulümdür’ sözleriyle hareket etmek zorundasın!!!

Sen Öğretmenim!!!…
Sadece ve sadece Allah(c.c.) rızasını nihai gaye edinerek, “Yeryüzünde fitne kalkıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar “cihad edip, nizam-ı alem yolunda, ilay-ı kelimetullahı, gerçekleştirmek için çalışmak mecburiyetindesin, Öğretmenim!!!…

 

Faruk ÖZTÜRK  // 1997 Kastamonu

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir