ÖzTürk'ce

Bir ülkücünün 24 saati

İYİ BİR ÜLKÜCÜNÜN 24 SAATİ ŞÖYLE GEÇMELİDİR:
1-Namazını kılmalı.
2-Sabah erken kalkmalı.
3-Gündelik güvenilir sağduyuyu temsil eden gazetelerden değilse bulabildiklerini takip etmeli.
4-İşini gücünü ihmal etmemeli.


5-Başkalarının eline bakmamalı.
6-Üretici ve faydalı olmalı.
7-Kılık ve kıyafetinin temiz düzgün olmasını sağlamalı`TEMİZLİK İMANDANDIR` hadis-i şerifi`nin ruhuna uygun hareket etmeli.
8-Hiç bir zaman yalan söylememeli ve kimsenin rakasından konuşmamalı kimseyi aldatmamalı güvenilir olmalı.peygamber efendimiz(s.a.v)`in `emin` unvanına mazhar olmaya çalışmalı.
9-Törelerimize uygun davranışlarda bulunmalı.
10-Temiz güvenilir ve kendisini yanlış hareketlere sürüklemeyecek insanlarla dostluk kurmalı ve bunu devam ettirmeye calışmalı.iyi ve temiz insanlarla uyum içinde bulunmalı ve kimseye kırıcı davranmamalı yapıcı ve faydalı olmalı.
11-Sürekli ve her konuda kitap okumalı.
12-Yanlış ve zararlı her türlü hareketten kaçınmalı.
13-Zorda ve darda olanlara karşılık beklemeden ALLAH rızası için yardımcı olmalı.
14-Taklitçi olmamalı ve bu hareketlerden sakınmalı.
15-Basın ve yayın organları içerisindeki faydalı olanları ya okuyup veya seyrederek zararlı ve zararlı olanları pretesto etmeyi görev bilmeli.
16-Güvenilir ve iyi insanların bulunduğu bir yere girdiği zaman orada bulunanlar orada bulunanlar ondan rahatsız olmamalı ve bulunduğu süre içinde kimseyi rahatsız etmemeli.
17-Fikren güvenilir olanlar ile sohbet etmeli ve ondan istifadede bulunmaya calışmalı bilmediklerini sorup öğrenmeli.eğer bilmeyenlerle görüşürse ilim yaymak sadaka-ı cariyedir (Sadakadır)bilerek onlara bilmediklerini öğretmeli
18-Kendisinden hayra doğru yardım isteyenleri reddetmemeli kötüler ile muhatap olursa munasebeti kendi lehinde sürdürmeye calışmalı.
19-Herkesin gözünün üstünde olduğu düşünerek temsil ettiği ruha uygun hareket etmeli.
20-Adab-ı muaşaret kaidelerini uygulamalı.
21-Oturmasını kalkmasını dinlemesini bilmeli ve başkalarına karşı konuşurken saygılı davranmalı kimsenin sözünü kesmemeli.
22-Bir yere giderse arkada kendisini bekleyenleri gittiği yerden haberdar etmeli ve kimseyi bekletmemeli.
23-küçükse büyüklerinden izinsiz ve habersiz hiç bir iş yapmamalı büyükse küçüklerinin hakkını hukukunu gözetmede gayret göstermeli.
24-Büyüklerine karşı saygılı davranıp kendinden küçükleride her zaman onure etmeye çelışmalı.
25-Yeri ve zamanı gelince davsını anlatmalı fikirlerine katılma konusunda kimseyi zorlamamalı.
26-İnancından dolayı başkalarına düşman olmamalı.
27-Ülkücü ruhu temsil eden kendisine hizmet için açılmış Ocak ile ilgisini kesmemeli buralara fırsat bulunca değil isteyerek gitmeli.Ocak ruhunu almaya teşkilatını tanımaya çalışmalı.Teşkilatının kendisinden istediklerini ve beklentilerini yerine getirmeli.
28-Ocağa ve topluma karşı fedakar olmalı.
29-Devletin ve milletin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmalı.
30-Sportif faaliyetlerde bulunmalı.
31-Hareketin propaganda malzemelerini ve kullanılmasını öğrenecek ve takip ederek destekleyecek.
32-Sağ duyuyu ve bizi temsil eden hatta vatansever büyüklerimizin seminer ve konferanslarına düzenli olarak katılmalı.
33-Okuduğu ve bildiği kitapları başkalarına tavsiye etmeli.
34-Sanat çalışmalarına katılmalı sanat cevresi ile alakadar olmalı yeteneği istikametinde sanat dallarına eğilmeli ve ilgilenmeli bizim böyle kadrolarada ihtiyacımız olduğunu düşünmeli.
35-Çevresindeki insanlara davasını anlatmalı söyledikleri birbirini tutmalı tezata düşmemeli.
36-Özellikle Türk tarihini Türk edebiyatını Türk sanatını iyi öğrenip bilmeli.
37-En az bir yabancı dil öğrenmeli.
38-Bilgisayar daktilo vs. çağın gereği teknolojik imkanlarından yararlanmayı öğrenmeli.Sonuçta her ülkücü kendini kendi alanında en iyi şekilde yetiştirmeli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir